اعدام

گیوتین: ماشین اعدام

تاریخچه جالب ماشین اعدام گیوتین و مخترعان آن: یک پزشک انساندوست ، یک نجار خلاق و البته خود لوئی شانزدهم!

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

خودکشی هایی که پیام دارند!

حتی اگر عامل خودكشی، عامل فردی باشد نمی‌شود از تاثیر شرایط اجتماعی كشور بر تاثیرپذیری ابعاد روانی اجتماعی و فردی، غافل شد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

خاطراتی از اعدام

مهر: بهار ۸۴ زمان ورود او به دادسرای جنایی بود. ۶ سال پر استرس را سپری کرد و در ۳۵۰ پرونده اعدام موفق به کسب رضایت در ۱۸۰ پرونده شد. قاضی که اجرای حکم اعدام شهلا، قاتل سریالی طناب قرمز، قهرمان سابق بوکس و سعادت آباد برعهده او بود. فردی که مصطفایی – وکیل فراری – را عامل اعدام بهنود شجاعی می داند.

گفتگوی خواندنی مهر به همراه این قاضی اسبق اجرای احکام دادسرای جنایی تهران را در ادامه بخوانید.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

گفت و گو با يك مامور اجراي حكم اعدام

گفت و گو با يك مامور اجراي حكم اعدام

وقتی طناب دار پای منبع و درهای پلمپ شده هواخوری را می‌بیند، پی  می برد که قرار است مراسم اعدام در زندان برگزار شود اما اصلا به مغزش هم خطور نمی‌کند کسی که باید چهارپایه را از زیر پای متهم بکشد، خود او است.

«رسول»، سرباز وظیفه یگان حفاظت سازمان زندان ها بود و داخل زندان خدمت می کرد. پنج ماه بیش‌تر از خدمتش نگذشته بود که یک‌روز فرمانده او را صدا می‌کند و می‌گوید در مراسم اجرای اعدام امروز باید به عنوان مامور اجرای حکم حضور داشته باشی.

در ادامه، آثار سوء سربازی اجباری بر روح و روان یک پسر جوان را می خوانید، من خودم شخصا علاقه دارم بجای این جوان بخت برگشته، مامور اعدام باشم، چرا که برای یک قاتل، زورگیر و محکوم به اعدام هرگز دچار عذاب وجدان نخواهم شد….

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail