Tag Archives: اعتماد امینی

30Oct/15

عبدالله اعتماد امینی

عبدالله اعتماد امینی، پدر یاسمین اعتماد امینی است. یاسمین همسر رضا پهلوی، شاهزاده ایرانی می باشد. در شهر زنجان، محله ای وجود دارد به نام اعتمادیه که در زمان پهلوی املاک شخصی

Read More...