Tag Archives: اعتقاد

20Oct/15

چند نوشته جالب و خواندنی

عاشق کسی بودن چیز مهمی نیست، کسی شما را دوست داشته باشد چیزی ممکنه باشد، اما اینکه کسی را که عاشقانه دوست داری، عاشق تو باشد خیلی مهم است و اهمیت دارد.

Read More...
28Mar/15

احمدی‌نژاد چقدر به شهید رجایی شباهت داشت؟

احمدی‌نژاد چقدر به شهید رجایی شباهت داشت؟ «حسن غفوری فرد» از سیاست‌مداران کهنه‌کار ایران است که در دولت شهید رجایی هم به عنوان استاندار و هم در کابینه حضور داشته است. او

Read More...
09Jan/15

هشت باور باستانی که علم مدرن هم آن‌ها را تایید می‌کند

۸ باور باستانی که علم مدرن هم آن‌ها را تایید می‌کند درست است که مانند آن‌چه نظریه‌پردازان باستان می‌گفتند زمین مسطح نیست یا در مرکز عالم قرار ندارد، اما این بدان معنی

Read More...