اعتقاد

چند نوشته جالب و خواندنی

  • عاشق کسی بودن چیز مهمی نیست، کسی شما را دوست داشته باشد چیزی ممکنه باشد، اما اینکه کسی را که عاشقانه دوست داری، عاشق تو باشد خیلی مهم است و اهمیت دارد.

  • هیچ وقت برای از دست دادن یا تمام شدن چیزی غمگین مباش، به این فکر کن که ممکن بود کلا از ابتدا آنرا نداشته باشی.

  • وقتی کسی نیست از تو مراقبت کند، انرژی های نا شکفته ات آزاد می شود و رهاوار می توانی خود سرآغاز پیشرفت و نگاهبانی از دیگران شوی.

  • آزادی در پناه سخت گیری معنی دارد. (رابرت فراست)

  • ایمان چیزی است که تکه های جدا شده و شکسته جهان را به هم می پیوندد تا جهانی مملو از نو را بسازد – هلن کلر

  • می دانم خداوند چیزی به من نبخشیده که توانایی نگهداشتن آنرا داشته باشم، فقط آرزو می کردم تا این حد بسیار زیاد به من اطمینان نمی کرد. – مادر ترزا

  • اگر به شک و تردیدهای فکرت ایمان داشته باشی، آنگاه آرزوهای قلبی ات را دست نیافتنی خواهی یافت.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

احمدی‌نژاد چقدر به شهید رجایی شباهت داشت؟

احمدی‌نژاد چقدر به شهید رجایی شباهت داشت؟

«حسن غفوری فرد» از سیاست‌مداران کهنه‌کار ایران است که در دولت شهید رجایی هم به عنوان استاندار و هم در کابینه حضور داشته است. او پیش از تعطیلات نوروز مهمان کافه خبرآنلاین بود که بخشی از گفت‌وگوی با وی در تعطیلات نوروز و بخش اصلی آن پس از تعطیلات منتشر خواهد شد. او در بخش نخست که مربوط به تعطیلات نوروز است خاطراتش را از دولت شهید رجایی مطرح می‌کند. او همچنین به این سوال پاسخ می‌دهد که دولت شهید رجایی با دولت احمدی‌نژاد که شعارش را می‌داد تا چه اندازه شباهت دارد.

به گزارش ایسنا مشروح این بخش گفت‌وگو در پی می‌آید:

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

هشت باور باستانی که علم مدرن هم آن‌ها را تایید می‌کند

۸ باور باستانی که علم مدرن هم آن‌ها را تایید می‌کند

درست است که مانند آن‌چه نظریه‌پردازان باستان می‌گفتند زمین مسطح نیست یا در مرکز عالم قرار ندارد، اما این بدان معنی نیست که روشنفکران قدیمی همه چیز را اشتباه درک کرده بودند. در سال‌‌های اخیر، علم مدرن صحت روش‌ها و باورهایی را به رسمیت شناخته است که ریشه در خرد و نظریه‌های باستان دارد و اگر چه تاکنون اثبات نشده بودند، اما مورد اعتماد و استفاده بودند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail