اعتبار چک

اجرای سامانه‌چکاوک از 22بهمن درکل‌کشور

اجرای سامانه‌چکاوک از 22بهمن درکل‌کشور
سیف: چک بی‌محل حذف می‌شود

رییس کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک) در روز 22 بهمن ماه سال جاری به صورت جامع و کامل در کل کشور خبر داد و گفت: مهمترین اثر این سامانه ایجاد امنیت و جلوگیری از به جریان افتادن چک های بی محل است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail