اعتبار بی‌اعتبار!

وعده پوشالی اختصاص یارانه ثروتمندان به تولید

اعتبار بی‌اعتبار!

وعده پوشالی اختصاص یارانه ثروتمندان به تولید

دوشنبه، یازدهم خرداد 1394

در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به تک نرخی کردن و حذف یارانه ثروتمندان کرده است، وزارت کار مدعی اختصاص درآمد ناشی حذف یارانه ثروتمندان به بخش تولید و اشتغال شد است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail