اضاضفه وزن

راه های داشتن جسمی سالم

به نظر من 99% از بیماری ها با داشتن سبک زندگی خوب، سالم و بهینه، قابل اجتناب است.

در زیر، مقاله ای از مرکز پیوند اعضای همودیالیز خیریه حاج رضا ابراهیمی، واقع در شهر جدید صدرا (شیراز) می خوانیم که در باره اجتناب از مبتلا شدن به بیماریهایی همچون فشار خون، کلیوی، مغزی، قلبی و و… است

این مقاله توسط ادمین، بابک راستی ویرایش شده و در سایت نمایشگاه بین المللی مجازی فارس منتشر شده

اصل مقاله در اینستاگرام به نشانی زیر موجود است:

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733