اصل سوم قانون اساسی آمریکا

ساختار دیوان عالی ایالات متحده

دیوان عالی ایالات متحده بالاترین بخش قضایی و حقوقی ساختار حکومتی ایالات متحده آمریکاست.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733