اصلان قودجانی

سرمایه در قرن 21

رنانی در مراسم رونمایی از ترجمه فارسی «سرمایه در قرن 21» عنوان کرد
اقتصاد ایران گرفتار روزمرگی
پیکتی؛ کینز دوم است نه مارکس مدرن

نخستین ترجمه فارسی از کتاب پرسروصدای «توماس پیکتی» به‌نام «سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» صبح پنج‌شنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور مترجم، ناشر و دکتر محسن رنانی رونمایی شد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733