Tag Archives: اصلاح ژن

06Dec/18

دانشمند مرتبط با تحقیقات دستکاری ژنتیکی نوزادان چینی مفقود شده است

هه جیانکوی، دانشمندی که به تولد نخستین نوزادان اصلاح ژنتیکی کمک کرده بود، چند روزی است که دیده نشده است. یک هفته‌ای از اخبار جنجالی تولد نخستین نوزادان اصلاح ژنتیکی‌شده‌ی جهان می‌گذرد.

Read More...
26Nov/18

نخستین نوزادان با کمک اصلاح ژن به دنیا آمدند

گروهی از دانشمندان چینی موفق شدند برای نخستین بار، نوزادانی را با کمک اصلاح ژنتیکی به دنیا بیاورند. یک دانشمند چینی ادعا می‌کند که موفق شده برای نخستین بار، نوزادانی را با

Read More...