اصلاح پول ملی

حذف صفر به شرط تورم تک رقمی

ولی الله سیف خبر داد :
اصلاح پول ملی به جریان می‌افتد‌
حذف صفر به شرط تورم تک رقمی

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail