Tag Archives: اصلاح نظام بانکی

10Oct/18

خواب سنگین در برابر سیل نقدینگی

تردیدی وجود ندارد که معضلات پیش روی اقتصاد کشور تا حد زیادی ناشی از بحران نظام بانکی است؛ از معضلات تامین مالی و نرخ سود بالا تا رشد بی سابقه نقدینگی که

Read More...
07Oct/18

روایت استاد ایرانی دانشگاه “ایلینویز” از ریشه های بحران ارزی

متن پیش رو در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. استاد ایرانی دانشگاه ایلینوی در یک سخنرانی «تثبیت نرخ ارز»، «دعوای

Read More...