نمایشگاه مجازی فارس Tag: اشتغال در هزاره سوم

Tag: اشتغال در هزاره سوم

فهرست کسب و کارهای کوچک

فهرست کسب و کارهای کوچک یکی از راه های کاهش نرخ بیکاری، توسعه مشاغل کوچک و متوسط به طور عام و توسعه مشاغل خانگی به طور خاص است که افزایش در آمد و ثروت جامعه را به دنبال دارد زیرا هرقدر سطح اقتصاد خانوار در جریان اقتصادی کشور بهبود یابد، به همان میزان اقصاد جامعه…

Read more