اسید تترا کلرو اوريک

"خـواص شيـميـايــي طــلا وتـرکيبـات مـهـم آن"

طلا ميتواند با بسياري از فلزات ترکيب شود. در فرايندهاي متالوژيکي کلاسيک (مانند فرايند Lead Blast Furnac کوره دمش سرب و فرايند کوره ارتعاشي براي سنگ معدن مس) طلا و نقره از راه يکساني پيروي ميکنند.
روي، مس و سرب همچون يک عامل جمع کننده براي طلا از ميان اشکال آلياژي عمل ميکنند. از فلز روي جهت برداشتن طلا از سرب آب شده در فرايند Parkes استفاده ميشود.

طلا بخوبي با جيوه در دماي اتاق ايجاد ملغمه ميکند. اين ويژگي ميتواند در فرايند ملغمه سازي و طلايي کردن بکار رود.
فرمهاي کلوئيدي طلا به شدت رنگ قرمز يا بنفش دارند. تقريبا تمام ترکيبات طلا در حالت اکسايش +1 و +3 هستند.
حالات اکسايش +2 و +5 هم شناخته شده اند. ترکيبات بي متاليک طلاي (II) معمولا با ترکيبات طلاي +1 و +3 ترکيب ميشوند

معرفي برخي ترکيبات مهم طلا:

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733