نمایشگاه مجازی فارس Tag: اسکن مغزی

Tag: اسکن مغزی

چگونه مغز نوجوانان خاموش می شود؟

مغز نوجوانان زمان شنیدن انتقادات مادرانه تعطیل می‌شود! دانشمندان آمریکایی دریافتند نواحی از مغز نوجوانان هنگامی که آن‌ها از جانب مادرانشان مورد انتقاد قرار می‌گیرند، غیرفعال شده و آن‌ها به شیوه‌ای بسیار عاطفی به این انتقادها واکنش نشان می‌دهند. اسکن‌های مغز نوجوانان نشان داده‌اند در مواجه با انتقادهای مادرانه، نواحی از مغز آن‌ها که با…

Read more