اسکاندیناوی

این مسیر پول‌ساز را دریابیم

این مسیر پول‌ساز را دریابیم

کریدور شمال جنوب که بخش مهم آن از خاک ایران می‌گذرد، می‌تواند ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی و روسیه را با کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا برقرار کند.
کشورهای آسیایی و اروپایی می‌توانند در مسیر کریدور شمال جنوب کالای خود را با سرعتی حدود دو برابر در مقایسه با مسیر کانال سوئز مبادله کنند. این امر با توجه به ایجاد کشورهای جدید در منطقه آسیای میانه و نیز شکل گیری بازارهای جدید جهانی در حوزه اقیانوس هند و خلیج فارس، برای هر دو قاره آسیا و اروپا دارای اهمیت فراوانی است.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733