اسناد هویتی

وثیقه گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی، جرم است

هشدار «سازمان ثبت احوال کشور»:

وثیقه گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی، جرم است

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

حقوق و تكاليف صاحبان اسناد هويتي

شناسنامه و کارت شناسایی ملی سند شناسایی اتباع ایرانی است و باید در حفظ و نگهداری آن مراقبت کامل به عمل آید. بنابراین خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید:

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail