Tag Archives: اسم مبدا

09Jun/15

مفاهیمی در مورد نشان جغرافیایی

نشان جغرافیایی چیست؟ نشان جغرافیایی نشانه‌ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن بواسطه آن منطقه جغرافیایی می‌باشد، بکار می رود. بطور

Read More...