اسمیتا مانداسا

یک بوسه و انتقال ‘۸۰ میلیون میکروب’

یک بوسه و انتقال ‘۸۰ میلیون میکروب’

پروفسور ریمکو کورت: بوسه فرانسوی مثال خوبی از قرار گرفتن در معرض شمار بسیار زیادی از باکتری در مدت زمانی اندک است.”

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail