نمایشگاه مجازی فارس Tag: استوار ادگاری

Tag: استوار ادگاری

اصل 44 ترومن و دادشاه بلوچ

هری ترومن در 131 سال پیش، 19 اردیبهشت 1263 در منطقه لامار از ایالت میسیوری آمریکا در خانواده‌ای فقیر و کشاورز با اصالت اسکات-ایرلندی به دنیا آمد. در ۶ سالگی او و خانواده اش به مزرعه‌ای به نام گرندویو مهاجرت کردند و او در همان حوالی به مدرسه و سپس دبیرستان وارد شد. این دوران…

Read more