Tag Archives: استعدادها

10Feb/15

سخنان طلایی

پرزیدنت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا: “بر عهده ماست. بر عهده همه ماست تا فرهنگی ایجاد کنیم که جایی برای خشونت در آن وجود نداشته باشد، جاییکه بازماندگان (این خشونت ها) تحت

Read More...