استخوان‌بندی برقی(Powered Exoskeleton)

فناوری هایی که دنیا را تغییر می‌دهند

فناوری هایی که دنیا را تغییر می‌دهند

دنیا به سرعت در حال دگرگون شدن است و همپا شدن با انواع فناوری‌هایی که سربرمی‌آورند به راستی دشوار است. هر روز در بخش‌های مختلف از کشاورزی گرفته تا پزشکی پیشرفت‌های تازه‌ای رخ می‌دهد که برخی‌ از آنها جهانی را که تاکنون می‌شناخته‌ایم، دگرگون خواهند کرد.

در این نوشتار اندکی با فناوری‌هایی در حال ظهور آشنا خواهیم شد فناوری‌هایی که طی چند سال آینده به طور مستقیم بر زندگی انسان‌ها اثر خواهند گذاشت.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733