Tag Archives: استان

13Jun/15

پیش شماره‌های استانی و شهری – جدید و قدیم

پس از اجرای طرح همکدسازی استانی در سالهای ۹۰ تا ۹۳ پیش شماره‌های دو رقمی استانی جایگزین پیش شماره‌های سه رقمی شهری شد و پیش شماره از مکالمات درون استانی حذف گردید.

Read More...