Tag Archives: استاد دانشگاه اوزنابروک آلمان

27Apr/15

دنیا به نفت خاورمیانه احتیاجی ندارد

دنیا به نفت خاورمیانه احتیاجی ندارد پرفسور مسرت: تئوری عرضه و تقاضا در بازار نفت نقشی نداشته است. «دنیا به نفت خاورمیانه احتیاجی ندارد.» این را پرفسور محسن مسرت استاد دانشگاه اوزنابروک

Read More...