اسب

معاملات میلیاردی اسب

معاملات میلیاردی اسب

یکشنبه، نهم شهریور 1393

 اسب‌های خارجی در بازارهای ایران ارزش میلیاردی پیدا کرده‌اند و بعضا کره‌هایی به دنیا نیامده به فروش می‌رسند و گاهی هم نطفه‌های اسب با قیمت تا شش میلیون تومان خریدار دارد.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail