اسب مرده

حذف یارانه اقشار مرفه مساله‌ انحرافی است

گفت‌وگو با جوادصالحی اصفهانی:
دولت به اسب مرده لگد نزند
حذف یارانه اقشار مرفه مساله‌ انحرافی است

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733