اساس تکاملی بینایی رنگی

معرفی چهره های برجسته ایرانی – آمریکایی

مارک چنگیزی، بیولوژیست نظری اعصاب، نویسنده علوم و نویسنده ایرانی-آمریکایی است که در نیو جرسی و از پدری ایرانی و مادری آمریکایی متولد شده است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail