ارل گریوز

موفقیت جامعه ام، موفقیت من

در بحبوحه مبارزات مدنی سیاهان علیه سیاست های تبعیض آمیز سفیدپوستان، مردی به میدان آمد که باورهای رایج در میان سیاهپوستان مورد ظلم و جور قرارگرفته را به چالش کشید. سیاهان پس از سالها تحمل رنج بردگی، اینک در دهه 50 میلادی خود را آماده تحولات بزرگ می¬کردند. زندگی سیاهپوستان همواره غرق در فقر و فلاکت بود و آنها همیشه رنگ پول را سفید می دیدند، گویی ثروت تنها شایسته سفیدپوستان است. اما ارل گریوز به این باور عمیق مردمانش، اعتقاد چندانی نداشت.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733