ارزش ملی

تبعات اقتصادی فرار مغزها

وقتی نیمی از GDP ایران ناگهان نیست می‌شود

در حالی که سالانه 150 هزار متخصص از کشور مهاجرت می‌کنند، نگاهی به عدد اعلام شده در خصوص خسارت ایران از محل بازنگشتن این افراد، نشان می‌دهد که سالانه معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی(GDP) با فرار مغزها می‌پرد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733