ارزش افزوده

كسب و كار با اسانس هاي گياهي

كسب و كار با اسانس هاي گياهي

ذخاير گياهان دارويي کشور منبع درآمدي مطمئن براي مردم است

بيشتر مردم دنبال كار مي گردند چه آنها كه اصلاشغلي ندارند و چه آنها كه به فكر كسب و كار بهتر و پردرآمدتري هستند، اما هر دو گروه اغلب پشت ميز نشستن و داشتن شغل دولتي را مطمئن و مطلوب مي دانند، براي همين شايد حتي به فكر كارآفريني و توليد شغل آن هم با سرمايه اي نه چندان كلان نيفتند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

فاصله مالیات ارزش افزوده از تصویب تا اجرا

فاصله مالیات ارزش افزوده از تصویب تا اجرا
سهم واقعی نفت در بودجه؟

حسینی کارشناس و مسئول اقتصادی در دولت‌های مختلف معتقد است سهم واقعی نفت در بودجه نه 33 درصد بلکه 70 درصد است، در عین حال نباید در شرایط فعلی نرخ مالیات‌ها را افزایش داد.

وی همچنین انحراف در کارکردهای اصل ۴۴، صندوق توسعه ملی و مالیات ارزش افزوده را به عنوان موانع مهم در کاهش اتکا به نفت تشریح و پیشنهاداتش را مطرح می‌کند.

کاهش قیمت‌های جهانی نفت بار دیگر ضرورت توجه به اقتصاد بدون نفت و کاهش اتکاء بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی را نشان داد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733