ارزانی نفت

نفت ارزان و نگرانی های دولت روحانی

نفت ارزان و نگرانی های دولت روحانی

شهروندان کشورهای صادر کننده نفت می دانند رفاه عمومی و سطح قیمت کالاهای اساسی وابسته به توانایی دولت های اغلب خودکامه شان، در استخراج و صادر کردن نفت است. وقتی که قیمت نفت سیر نزولی خود را آغاز می کند، حتی مردم عادی کوچه و بازار در پایتخت های کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می دانند که افق را ابرهای سیاه فراگرفته است.

این روزها قیمت نفت به سطح هشتاد دلار در هر بشکه نفت خام نزدیک می شود و بنظر می رسد کاهش آن ادامه خواهد داشت. دولت های خاورمیانه و بویژه ایران با نگرانی به تغییرات قیمت نفت نگاه می کنند. از خردادماه گذشته تا کنون بهای نفت برای هر بشکه نفت خام 20 درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش بها تاثیر خود را بر درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده اوپک نشان داده و باعث  شده کشورهایی مانند ایران کاهش تولید نفت و معرفی سهمیه های جدیدی را برای کشورهای عضو  طلب کنند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail