ارثی

کچل

در مورد ریزش مو و کچل شدن

امروزه مشخص شده که یکی از عوامل اصلی در ریزش مو وابسته به کروموزوم های جنسی‌ست.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733