ارتش آلمان

ده درس که می‌توانیم از حزب نازی بیاموزیم!

ده درس که می‌توانیم از حزب نازی بیاموزیم!

“لازم است تاریخ گذشتگان بسیار به یاد آورده‌ شوند تا از تکرار احتمالی آن جلوگیری شود.”

حقیقت آن است که کُنش و مَنش هیتلر و پیروانش، هنوز برای علاقمندان به مطالعات تاریخی بسیار جذاب است. مطالعات جامعی درباره‌ تفکرات، اهداف و شخصیت او صورت گرفته، اما این حقیقت که سخن گفتن درباره‌ او هنوز مناقشات فراوانی را به همراه دارد، نشان می‌دهد همچنان تا شناخت هیتلر راهی طولانی در پیش است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail