ارتشا

سرانه ایرانی‌ها از زمین کشاورزی چقدراست؟

سرانه ایرانی‌ها از زمین کشاورزی چقدراست؟
برای هر ایرانی 2200 متر مربع زمین کشاورزی است

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

شیرینی، زیرمیزی، پول چایی، یا آفت

شیرینی، زیرمیزی، پول چایی، یا آفت

 

موعد ارسال احضارنامه‌های مالیاتی که می رسد، هوشنگ، برقکار یکی از خیابان‌های اصلی محله‌‌ صادقیه تهران، خیال آسوده‌ای دارد. تیرماه هر سال هم‌صنفی‌های هوشنگ همچون خیلی از صاحبان مشاغل در ایران، مشغول جمع و تفریق دخل و خرج سال گذشته‌ خود هستند تا میزان مالیات سالانه‌ آن‌ها مشخص شود اما هوشنگ اطمینان دارد که «یک پاپاسی هم توی جیب دولت مالیات پرداخت نخواهد کرد». با وجودی که درآمد او به‌خوبی کفاف خانواده‌ چهار نفره‌اش را می‌دهد، به‌ واسطه‌ رشوه دادن به ممیزهای مالیاتی،  ده سالی‌است که مشمول معافیت مالیاتی شده است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

رتبه ششم پس‌اندازهای ملی ایران در جهان

سلسله گزارش‌های مجمع جهانی اقتصادی
رتبه ششم پس‌اندازهای ملی ایران در جهان

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733