نمایشگاه مجازی فارس Tag: ارتباط تجارت آزاد و جنگ

Tag: ارتباط تجارت آزاد و جنگ

تجارت‌ آزاد سد راه جنگ

استاد اقتصاد دانشگاه بولونیا مطرح کرد؛ تجارت‌ آزاد سد راه جنگ تجارت میان کشورها از دیرباز نقش صلحنامه‌یی نانوشته را ایفا کرده است و همچنان نیز ایفا‌گر این نقش است… هرقدر رابطه تجاری و مراودات بازرگانی میان دو کشور بیشتر باشد، به همان میزان نیز احتمال بروز درگیری و اختلاف کمتر می‌شود چراکه یکی از…

Read more