اختلال هویت جنسی

زندگی سخت ترنسها

مبتلایان ملال جنسیتی

مقدمه ادمین:

کسانی که از جنسیت هماکنون خود راضی نیستند و مایل هستند تا در جنسیت دیگری ظاهر شوند، به دو دسته عمده تقسیم می شوند.

یکی گروهی که در اثر ترشح مداوم و بیش از حد غده های جنسی فعال در جنس مقابل، که سه درصد از جمعیت کل انسانها اینگونه اند و دیگری افرادی که تحت تاثیر محیط اطراف تمایل به جنس دیگر را دارند.

برای مجموع این دو گروه اسمهای متعدد گذاشته شده و گروه هایی بنابه دلایلی همچون: رسم، سنت، قوانین قدیمی، عادت و امثال آن با آنها مخالف و گروهی هم نا به دلایلی مثل: ترحم، سیاست، بهره کشی و در آخر واقع گرایی علمی(ژنتیک) با آنها موافقند.

در واقع، آنچه محرز است، زندگی سخت و تباه شده این گروه از انسانهاست. بهتر از با نگاهی تعقل گرا، به کمک همه انسانها رفت، نه با انکار کردن، زندگی آنها را خرابتر از این نمود.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733