Tag Archives: اختلال شخصیت بدبین یا پارانوید

16Nov/15

اختلال شخصیت بدبین یا پارانوید

اختلال شخصیت بدبین یا پارانوید DSM_IV_TR اختلالات شخصیت {personality disorders} را به عنوان یک الگوی پایداری از تجربه و رفتار درونی تعریف می کند که به طور قابل ملاحظه ای از نتظارات

Read More...