نمایشگاه مجازی فارس Tag: اختلالات هیجانی

Tag: اختلالات هیجانی

ترجمه: صفات شخصیتی بر حافظه هیجانی تأثیر می‌گذارد.

صفات شخصیتی بر حافظه هیجانی تأثیر می‌گذارد. ما همیشه تأثیر محیط را بر شکل دادن خاطرات هیجانی دیده‌ایم. برخی از خاطرات مثبت هستند و ما آن‌ها را به یاد داریم؛ اما برخی از خاطره‌ها به علت دردناک بودنشان کاملاً فراموش شده‌‌اند. یک بررسی جدید نشان داده عواملی که بر روش به خاطر سپردن تأثیر می‌گذارند،…

Read more