نمایشگاه مجازی فارس Tag: احمد شیروانی

Tag: احمد شیروانی

طرز تهیه خانه با وامهای چند میلیونی

طرز تهیه خانه با وامهای چند میلیونی بانک مرکزی با کلیات تصویب وام ۶۰ میلیون تومانی هم موافقت کرده است؛ وامی که در صورت تصویب می تواند مقداری به بازار مسکن کشور رونق ببخشد. دوباره بحث وام های مسکن داغ شده است. در همین اردیبهشت ماه بحث لیزینگ ها مطرح شده است. بانک مرکزی بعد…

Read more