Tag Archives: احسان یارشاطر

23Sep/16

پان ترکیزم و جعل تاریخ-2

بخش اول در این لینک موجود است.

Read More...
19May/16

معرفی چهره های برجسته ایرانی – آمریکایی

حسان یارشاطر در ۳ آوریل ۱۹۲۰ در ایران متولد شده است و بنیانگذار و مدیر ایرانی-آمریکایی “مرکز مطالعات ایرانی” (The Center for Iranian Studies) و استاد تمام وقت مطالعات ایرانی در دانشگاه

Read More...