احساس ناکامی

چگونه در جامعه مباحثه کنیم ؟

چگونه در گروه مباحثه کنیم ؟

مولفه های یک بحث بالغانه و سازنده و دوسوبرد win-win discussion در یک شبکه اجتماعی چیستند ؟

هیچ یک از شرکت کنندگان در بحث با خود فکر نمی کند که آن چه می گوید حقیقت و واقعیت مطلق است.

هیچ یک از شرکت کنندگان این حس را به دیگری نمی دهند که چون نظر تو با نظر من کمی یا خیلی متفاوت است  تو در مقابل من که مظهر همه حقیقت هستم، یاوه گویی بیش نیستی. هیچ یک از افراد برای خود یک رسالت زمینی یا آسمانی قائل نمی شود که همین جا و همین امروز دیدگاه طرف مقابلش را از پایه عوض کند و او را از ظلالت و گمراهی ابدی برهاند. کسی به دیگری این حس را نمی دهد که اگر عقیده ات را خیلی قبول ندارم، خودت و دوستی ات را هم خیلی قبول ندارم!

در بیشتر بحث های گروهی یکی از بزرگترین موانع ارتباط، نوعی مکانیسم نابالغ دفاعی دیده می شود به نام:
Projective identification

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733