نمایشگاه مجازی فارس Tag: احترام به حقوق دیگران

Tag: احترام به حقوق دیگران

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی (Antisocial personality disorder) یا ASPD اختلال شخصیت ضد اجتماعی (سایکوپد) نوعی اختلال شخصیت است که در آن فرد نمی‌تواند با موازین اجتماعی سازگار شود و در قبال رفتارهایش احساس گناه و اضطراب ندارد. مشخصه این اختلال، اعمال مداوم ضد اجتماعی یا خلاف قانون است، اما این اختلال مترادف با بزهکاری نیست….

Read more