Tag Archives: اجلاس داووس

11Feb/15

اقتصاد جهان به کدام سو می‌رود؟

 اقتصاد جهان به کدام سو می‌رود؟ روز یکشنبه 24 ژانویه پانل چشم‌انداز اقتصاد جهانی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس برگزار شد. مدیریت این پانل بر عهده لارنس فینک مدیرعامل موسسه

Read More...