Tag Archives: اثر توافقنامه بر قیمت نفت

04Apr/15

تشریح آینده اقتصاد پس از بیانیه

آل‌اسحاق:اروپایی‌ها عطش‌ورود به بازارایران را دارند تشریح آینده اقتصاد پس از بیانیه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تشریح آینده اقتصاد ایران پس از صدور بیانیه هسته‌ای شب گذشته

Read More...
04Apr/15

شیب سقوط آزاد قیمت نفت تندتر شد

شیب سقوط آزاد قیمت نفت تندتر شد اولین واکنش بازار نفت به صدور بیانیه پس از صدور بیانیه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ در ساعات پایانی معاملات بازار نفت در

Read More...