اتین اولیون

قدرت خودباوری در اقتصاددانان

چگونه اقتصاددانان تا این اندازه اثرگذار شدند؟
قدرت خودباوری

مطالعه‌ای با عنوان تفوق اقتصاددانان (The Superiority of economists) نوشته ماریون فورکاد، اتین اولیون و یانا آلگان، به این مساله پرداخته است که چگونه اقتصاددانان تا بدین اندازه تاثیرگذار شده‌اند.
جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی، می‌گوید: «بسیار عالی می‌شود اگر اقتصاددانان، بتوانند خود را به انسان‌هایی فروتن و کارآمد، در سطحی مانند دندانپزشکان، تبدیل کنند.» با وجود شکست عموم اقتصاددانان در پیش‌بینی بحران اقتصادی، چه برسد به توصیه کینز، اقتصاددانان هنوز بسیار تاثیرگذارند.
آنها بسیار بیشتر از عالمان دیگر رشته‌های علم، در روزنامه‌ها ستون‌های ثابت دارند، مشاور سیاستمداران هستند و خدمات مشاوره‌ای گران‌قیمتی را به کسب‌وکار عامه مردم ارائه می‌دهند. مطالعه «تفوق اقتصاددانان» جدیدی سعی کرده است چرایی این مطلب را توضیح دهد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733