اتخاذ

*برنامه جامع اقدام مشترک*

*برنامه جامع اقدام مشترک*

در روز چهارده ژوئیه 2015، گروه ١+۵، اتحادیه اروپا و ایران به منظور کسب اطمینان از صرفا صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران به یک برنامه جامع اقدام مشترک دست یافتند. مطابق برنامه جامع اقدام مشترک، ١۸ اکتبر «روز اتخاذ» تعین شده است – روزی که برنامه جامع اقدام مشترک اجرایی می شود و طرفین اقدامات لازم را برای اجرای تعهداتشان نسبت به این برنامه آغاز می کنند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733