Tag Archives: اتاق بازرگانی

26Feb/15

خطر برگشت تورمی وجود دارد

خطر برگشت تورمی وجود دارد قائم مقام بانک مرکزی ضمن بیان اینکه مهار تورم همچنان اولویت بانک مرکزی است، عنوان داشت: در زمینه تورم باید مراقب تلاش و زحمتی که دولت کشیده

Read More...