Tag Archives: ابزار مالی

01Apr/15

بازارهای بورس و فرابورس

براساس دستورالعمل پذيرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس، چهار بازار مجزا با كاركردهاي متنوع براي پذيرش انواع اوراق بهادار و ابزار مالي در فرابورس ايجاد شده است. در بازار اول، سهام

Read More...