Tag Archives: ابر زمین

25Dec/18

سیاره ای شبیه به زمین و پر از زمرد و یاقوت پیدا شد

ستاره شناسان معتقدند یک سیاره خارج از منظومه شمسی به نام HD۲۱۹۱۱۳b مملو از اکسید آلومینیوم است. این ماده شیمیایی در سنگ های گران بهایی مانند زمرد و یاقوت وجود دارد. این

Read More...