ابتکار

ابتکار مخفی و نامعلوم

بودجه 94 کسری ندارد
ابتکاردولت برای‌جبران کاهش‌قیمت‌نفت

رئیس دفتر رئیس جمهور در برنامه گفتگوی وی‍ژه خبری سیما با اعلام استفاده دولت از راهکارهای ابتکاری برای جبران کاهش قیمت نفت، گفت: لایحه بودجه سال 94 بدون کسری خواهد بود.

محمد نهاوندیان با اشاره به امتداد خط آهن قزاقستان تا چین و از طرف دیگر به روسیه گفت:‌ با اتصال خط آهن اغراق نیست که بگوییم خط ابریشم آهنی به یکدیگر متصل شدند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733