Tag: آگاهی

سطح بررسی هوشیاری در بیماران کما رفته

بررسی سطح هوشياری و GCS بيماران بستری در ICU مقدمه : هوشياری consciousness دارای دو جزء بيداری ( arousal ) و آگاهی ( awareness ) می باشد بيداری مجموعه ای از پاسخهای اوليه به صورت باز شدن چشمها بطور خودبخودی يا در اثر تحريك دردناك، رفلكس قرينه، رفلكس مردمك و حركات خودبخودی چشمها يا بصورت…

Read more
 

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس تحقیقات اخیر در مورد عزت نفس آن را به عنوان داشتن احساس ارزشمندی یا احساس خوبی در مورد خود و یا احساس كارایی یا شایستگی تعریف كرده اند . بندورا (1969) معتقد است كه هر دو تعریف درست است و عزت نفس را به عنوان “اعتماد به به…

Read more